Anasayfa

1987 Yılından beri İzmir Barosu`na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktayım.

Otuz yıllık meslek hayatım boyunca Hukuk Mahkemeleri (Asliye Hukuk Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi, İş Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi, vb.),Ceza Mahkemeleri (Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Çocuk Mahkemeleri, vb.), İdari ve Vergi Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi, AİHM ile İcra Dairelerinde sayısız dava ve takip işlerinde müvekkillerimi temsil etmekle kapsamlı bir bilgi ve deneyime sahibim.
           
1980 Öncesi bir müddet İstanbul Hukuk ve Yıldız Matematik Mühendisliği bölümlerine devam ettim. Avukatlık öncesi 6 yıl kadar serbest muhasebecilik faaliyetinde bulundum.      
           
Türkiye`de Avukatlık meslek tanımı olan;

- Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek,
- Mahkeme huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak,
- Adli işlemleri takip etmek,
- Bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek,
- Diğer resmi dairelerdeki bütün işleri de takip etmek.

İşlerini, hukuki bilgi ve tecrübelerimden yararlanarak;

-CCBE Avrupa Avukatları için Meslek Kuralları ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları `na uygun şekilde, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını gözeterek ;   

Yerine getirmekteyim.

Google Plus Hesabım